loader image

Privacy verklaring

Privacy AVG verklaring

Stichting Huis voor Dieren, waaronder Jouby Marokko valt, besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op onze website.

Stichting Huis voor Dieren en Jouby, zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Stichting Huis voor Dieren en Jouby Marokko aanvaarden tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Huis voor Dieren en/of Jouby Marokko worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van Stichting Huis voor Dieren en/of Jouby Marokko.

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd, bewerkt, overgedragen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, (micro)film, via internet of intranet, op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Huis voor Dieren en/of Jouby Marokko.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Onze PRIVACY AVG VERKLARING.