loader image

Waarom zetten we ons in?

Huis voor Dieren

Huis voor Dieren is opgericht om honden en katten die extra zorg nodig hebben, tijdelijk, langdurig of blijvend te kunnen opvangen.

Te vaak worden deze dieren via sociaal media of verkoopsites zoals marktplaats aangeboden. Indien hun baasje niet meer voor hun kan zorgen door opname of overlijden kunnen ze ook bij ons terecht. Ook zitten er in verschillende asielen dieren die daar ongelukkig zijn en hun dagen uitzitten omdat vaak niemand hen nog wil.

Deze dieren worden aan hun lot overgelaten en belanden in barre omstandigheden wat uiteraard niet de bedoeling van hun geliefde baasje is. Ondanks de goede zorgen van het asiel, worden deze dieren toch de dupe.

Huis voor Dieren wil aan deze dieren onderdak bieden. Dit kan kortdurend zijn, maar ook voor langere perioden en zelfs blijvend. Ze krijgen bij ons een warme mand en hoeven niet meer herplaatst te worden indien de plaatsing blijvend wordt. De thuissituatie wordt zoveel mogelijk nagebootst, wat inhoudt dat ze in een huiskameromgeving worden opgevangen en dat alle noodzakelijke zorg wordt verleend. Ook houden wij ons bezig met allerlei activiteiten om ze fit te houden, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarnaast is het belangrijk dat ze met soortgenootjes contact hebben in verband met hun socialisatie.