loader image

Adoptie intakeformulier

Adoptie intakeformulier

Plaatsingsprocedure adoptie hond

Wij vinden het belangrijk dat er een goede match is tussen onze adoptiehond en hun toekomstige baasje(s). Voor een goede plaatsing is het belangrijk dat uw wensen, mogelijkheden en omstandigheden duidelijk zijn. In de voorbereiding van de adoptie willen wij graag een duidelijk beeld krijgen van uw gezins- en woonsituatie, ervaring en redenen voor het adopteren van een hond. De plaatsingsprocedure bestaat uit: het invullen van het vragenformulier; een huisbezoek; kennismaking hond / kat.

Persoonlijke gegevens

Voor en Achternaam *
Adres
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Geboortedatum *
Bent u al geïnteresseerd in een hond van onze opvang?
Zo ja, welke hond?
Kunt u uitleggen waarom uw voorkeur uitgaat naar deze hond ? (denk hierbij aan ras, uiterlijk, voorkeur of (karakter)eigenschappen)
Werkt u buitenshuis? en zo ja hoeveel is de hond dan gemiddeld alleen thuis? (inc reistijd)
Met welk doel wilt u een hond adopteren? (bijv. gezelschap, activiteiten, wandelen, voor de kinderen, bewaking of andere doelen).
Heeft u ervaring met honden?
Heeft u al eens een hond weg moeten doen omdat er problemen waren?
Hoe vaak gaat u de hond dagelijks uitlaten? Loopt u graag alleen of mijdt u drukte?
Gaat u naar plekken waar de hond met andere honden kan spelen?
Heeft u nog vragen / opmerkingen?
Hoe is uw gezinssituatie en -samenstelling?

Vermeld: Aantal volwassenen, aantal kinderen en de leeftijden.

Heeft u al honden in huis?
Zijn er andere huisdieren aanwezig?
Zijn er omstandigheden waarmee bij de keuze van een hond rekening moet worden gehouden?

(denk bijv. aan allergie, beperkte mobiliteit, gezinsuitbreiding, vakantie)

Hoe is uw woonsituatie?