loader image

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Huis voor Dieren

Inleiding

Ons beleidsplan is weloverwogen tot stand gekomen door onze bestuursleden en wij verwachten dat wij dit beleidsplan de komende 3 jaar kunnen volgen. Onze ingangsdatum is 01-11-2020. Voor 01-11-2023 wordt een nieuw of herzien beleidsplan gepubliceerd en ondertekend door alle bestuursleden.

Onze Missie

Ons beleidsplan is weloverwogen tot stand gekomen door onze bestuursleden en wij verwachten dat wij dit beleidsplan de komende 3 jaar kunnen volgen. Onze ingangsdatum is 01-11-2020. Voor 01-11-2023 wordt een nieuw of herzien beleidsplan gepubliceerd en ondertekend door alle bestuursleden.

Our vision

Omdat er toch voldoende dieren zijn die door welke omstandigheden dan ook niet meer in de rooskleurige gezinssituatie leven, willen wij ons inzetten voor deze dieren. Ieder dier heeft recht op een goed bestaan, medicatie, zorg en liefde. Als dit om welke omstandigheid dan niet meer gegeven kan worden, mag het dier niet aan zijn lot worden overgelaten. Het dier heeft er immers niet om gevraagd.

Onze Ambitie

Wij willen dieren die onder slechte omstandigheden leven een veilige plek bieden. Een plek die schoon, liefdevol en prettig is. Het dier wordt door ons verzorgd en gemotiveerd. Indien het baasje voor langere tijd niet voor hem kan zorgen, dan willen wij een vervangende thuisbasis zijn. Indien nodig kan dit worden omgezet naar een definitieve plaatsing. Het is de bedoeling dat wij de komende drie jaar onze opvang gaan uitbreiden naar 10-30 plekken waar aan alle voorwaarden wordt voldaan. Er wordt rekening gehouden met wooncomfort, structuur, veiligheid, verzorging maar vooral wordt ook aandacht op het emotionele vlak geschonken. Wij willen dit gaan bereiken door actief donateurs te werven via onze website, via flyers, beursbezoeken, evenementen (mits de coronaperiode dit toelaat), lokale winkeliers en dierenartsen. Daarnaast gaan wij bedrijven benaderen om te vragen of ze een kennel willen sponsoren en daarmee de honden steunen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en we gaan zeker een weg hierin vinden. Voor de eerste levensbehoeften voor onze dieren bieden wij dag- en vakantieopvang aan en met de gelden die daarmee verdiend worden, wordt eten, medicatie, verzorging, dus de eerste levensbehoeften betaald. Verder is onze wens om een andere locatie voor de dieren te vinden, waar we zelf ook bij kunnen wonen. Dit om de continu zorg te kunnen waarborgen. Hiervoor zijn we bezig een spaarpotje aan te leggen, omdat verhuizen nu eenmaal veel geld kost.

Onze sterkte-en zwakte analyse

Wij zijn goed in organiseren en geven niet op. Om je voor je dieren in te moeten zetten is geen keus, dat zit in je of niet. Wij hebben allemaal dezelfde bloedgroep en willen dit volledig belangeloos doen. Het geeft ons voldoening als wij een dier weer gelukkig kunnen maken en kunnen laten ervaren wat houden van is. Dit dragen wij ook uit en daardoor zien mensen dat wij serieus en zonder enig belang ons inzetten. Wij verwachten hetzelfde van de mensen die ons komen ondersteunen op locatie. Door deze positieve instelling zijn wij ervan overtuigd dat wij de mensen kunnen bereiken. We hoeven niet het onderste uit de kan, maar iedere bijdrage, hoe klein ook wordt heel erg gewaardeerd. Daarnaast beseffen wij ook dat wij niet de enige zijn die zich inzetten, dat er veel organisaties schreeuwen om hulp. Door uit onze comfortzone te stappen durven wij het aan om grenzen te verleggen en out of the box te denken om zo onze dieren en bijbehorende activiteiten te promoten.

Ons Stappenplan

Wij beginnen bij nul, en vandaar uit werken wij naar de 100%. Wij hebben inmiddels 5 grote en 5 kleine kamers voor het opvangen van honden. Daarnaast hebben we 2 stichting kamers waar meerdere honden gezamenlijk in verblijven. Wij creëren een leefomgeving zoals het er ook uitziet in een gezinssituatie. Een huiskamer waar ieder zijn eigen plekje krijgt met daarnaast hun eigen persoonlijke verblijf waar ze zich ten alle tijden kunnen terugtrekken. Hier komen tenslotte ook de inkomsten uit om onze huisgenootjes te kunnen onderhouden. Ook het buitenterrein is belangrijk en deze is inmiddels volledig omheind, veilig en gezellig voor alle bewoners en gasten. Vervolgens gaan we actief vrijwilligers werven, mensen met het hart op de juiste plaats die zich zonde eigenbelang willen inzetten voor onze dieren.

Overzicht

Alle informatie over ons bestuur, het financiële inzicht en de voortgang van de Stichting zal op onze website worden geplaatst. Wij hebben ons aangesloten bij de brancheorganisatie Divebo en hebben ook een ANBI status van de belastingdient gekregen. Verder hebben wij ondersteuning van stichting Dierenlot waar bij benificant zijn. Momenteel bieden we plekken  voor mensen die willen re-integreren op de arbeidsmarkt en we zijn een erkend leerbedrijf en bieden werkervaringsplekken voor verschillende stagiaires voor de opleiding dierverzorging, bedrijfsleider dierverzorging en paraveterinair. Daarbij moet gezegd worden dat dit volledig belangeloos en volledig in het teken van de dieren staat, mooi gezegd: onbezoldigd.

Hengelo, 01-11-2020 namens het bestuur van Stichting Huis voor Dieren

Susanne Kellerhuis, voorzitter