loader image

Bestuur

Ons bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Susanne Kellerhuis

voorzitter

Xilio Kellerhuis

secretaris

Willy Wohlgemuth

penningmeester

Zij zijn vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen van de stichting. Voor zover zij als individuele leden kosten maken, zoals reiskosten, porti e.d. dan dragen zij die zelf. De Raad van Toezicht laat zich bijstaan door een externe bureau Belastingadvies Mulders.

Huis voor Dieren heeft de status gekregen van de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).