loader image

Gedragscodes

Gedragscodes Vrijwilligers

Agressie, geweld en seksuele intimidatie;
Agressie op de werkvloer is ten strengste verboden. Soms kunnen mensen vanuit emotie nogal fel reageren. Houdt altijd in je achterhoofd dat het niet om jou persoonlijk gaat, maar om de situatie. Geweld is uit den boze, loop weg indien de situatie onhoudbaar is. Mochten er klachten zijn t.a.v. seksuele intimidatie dan graag gelijk contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Een ieder moet zich veilig voelen op zijn werkplek.

Alcohol en drugs;
Als je dienst hebt, ongeacht  of je wordt opgeroepen, is het gebruik van alcohol of drugs niet toegestaan. Indien blijkt dat je dit toch genuttigd hebt, moet je gelijk stoppen met je dienst.

Roken;
Roken is toestaan, maar niet in of bij de bus. Zorg ervoor dat je dit buiten beeld doet.

Diefstal;
Wat is diefstal? De bus privé gebruiken zonder toestemming. Materiaal meenemen uit de bus voor eigen gebruik. Geld weg nemen uit de portemonnee van de dierenambulance. Dit valt o.a. allemaal onder diefstal en wordt niet getolereerd.

Social Media;
Een tweet of een facebookbericht kan grote gevolgen hebben voor de reputatie van de dierenambulance. Spreek altijd correct. Uit geen bedreigingen, intimidaties of andere ongeoorloofde uitspraken. Hou er rekening mee dat je een ander behandeld, zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

*** Voorbeeldfunctie ***
Hou altijd in gedachten dat je een voorbeeldfunctie hebt. Rij netjes, praat correct, weer beleefd, ook al is de ander dat niet. Wij mensen de weg, wees vriendelijk tegen mens en dier.